0507267276 tal.tcm@gmail.com

דיקור סיני

דיקור מתבצע עם מחטים עדינות וחד פעמיות בכ360 נקודות שונות אשר מפוזרות על פני הגוף. למרות מה שנהוג לחשוב הדיקור הסיני אינו גורם לכאב. בזמן הטיפול המטופל יחווה תחושה של חום, כבדות  ו/או זרם חשמלי עדין באזור המחט.  נכון להיום אין הסבר מדעי מלא אשר יוכל להסביר את השפעת הדיקור על גוף ונפש האדם אך מחקרים שבוצעו מראים שרוב נקודות הדיקור נמצאות מעל קצוות העצבים. במהלך הדיקור מתבצע גירוי העצב וכתוצאה מכך מועברת פקודה למח אשר מגיב בתגובה עצבית או הורמונאלית. יכולת הוויסות של מנגנונים אלו (עצבים, הורמונים) על ידי הדיקור  יכולה להסביר את ההשפעה המערכתית על גוף/נפש המטופל . חשוב להבין שהסבר זה לפעולת הדיקור הינו שטחי מאוד. לדעתי האישית לא ניתן להסביר את הרפואה סינית בכלל ואת הטיפול בדיקור בפרט באמצעים מערבים. בגלל השוני הרב שקיים בין שני הגישות  ניסיון כזה יהיה דומה לתיאור של יצירה ספרותית באמצעות נוסחאות מתמטיות.
נגישות