0507267276 tal.tcm@gmail.com

תזונה ואורח חיים

[custom-facebook-feed]

את חשיבות התזונה ככלי טיפולי הבינו לא רק רופאים סינים אלא גם מטפלים בשיטות ריפוי אחרות ברחבי העולם. הרמב"ם אמר פעם : 'וכן צוו הרופאים לכל רופא כי הוא, אם יוכל להנהיג החולי בשיעור המזון לבד, לא ינהיג אותו ברפואה'

תזונה הינה כלי טיפולי בעל ערך רב אשר בחלק מהמחלות הופך לגורם מכריע בהצלחת הטיפול.(במקרה של אנמיה ניתן לבצע טיפולי דיקור אשר יגבירו את הספיגה של B12  במעי אך אם המטופל לא יצרך שום תזונה  המכילה B12 הטיפול לא יעזור). הגישה ברפואה סינית היא להביא את המטופל לאיזון לא רק בעזרת אמצעים חיצוניים אשר יתפקדו במקום מערכות/אברים אשר נפגעו (כמו ברפואה מערבית) אלא קודם כל על ידי הנחיית המטופל לאורך חיים ותזונה המתאימים למצבו הייחודי.

היתרונות של הטיפול התזונתי :

 א- מטופל הופך לחלק פעיל בטיפול  ולא רק לצופה (כמו ברפואה מערבית).

ב- מטופל מקבל לידיו כלי טיפולי אשר בעזרתו יוכל לשמור על בריאותו ולא לחזור למצב של חולי.

ג- את הטיפול בדיקור או בכל שיטה אחרת אנו עוברים  כפעם בשבוע לתקופה מוגבלת, אך בכלי התזונה אנו משתמשים בכל יום    במהלך חיינו.

נגישות